KINESIOLOGIE

Wat is kinesiologie?


Kinesiologie betekent 'de leer van de beweging'.

Het is een therapeutische manier van werken waarbij gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer het energiecircuit in het lichaam verstoord is geraakt en ook hoe deze kan worden hersteld.

In Amerika werd omstreeks 1960 door de chiropractor George Goodheart een methode ontwikkeld: Applied Kinesiology.

Onderzoek, kennis en ervaringen op het gebied van fysiotherapie, chiropractie, geneeskunde, acupunctuur, voedingsleer en psychologie werden door hem tot een methode in de Kinesiologie gecombineerd: het spiertesten.

Hij ontdekte in zijn praktijk dat patiënten sommige spieren niet in de uitgangspositie konden vasthouden. Daaruit concludeerde hij dat spieren reageren met spanningsveranderingen op stress en ziekte.De mens als eenheid kan symbolisch worden weergegeven in een driehoek.

Een verstoring op de ene zijde beïnvloedt de andere zijden.


Structureel: organen, botten, gewrichten, spieren.

Chemie: voeding, medicijnen gebruik, allergieën, luchtvervuiling.

Psyche: emoties en gevoelens.

Wat is Touch for Health?


Touch for Health is een methode, waarmee een geblokkeerd spierenergiecircuit weer hersteld kan worden. Door eenvoudige, manuele spiertesten komen spierzwaktes en energieblokkades aan het licht, die met diverse technieken kunnen worden gecorrigeerd.

Het doel is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren.

Touch for Health is eind 1960 door de Californische chiropractor, dr. John F. Thie, ontwikkeld vanuit de Toegepaste Kinesiologie (Applied Kinesiology) in samenwerking met George Goodhart. Begin 1970 introduceerde hij deze methode als een systeem voor gewone mensen om hun eigen gezondheid te verbeteren en goed te onderhouden en ook die van de naaste familieleden en vrienden. Vandaar Touch for Health! Touch for Health is dus eigenlijk hetzelfde als Kinesiologie.


Met doelgerichte aanwijzingen en tips kan de eigen gezondheid snel positief worden beïnvloed en klachten en problemen worden makkelijker hanteerbaar. Met deze methode kan iedereen meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid dragen.

In Nederland is begin 1970 Touch for Health geïntroduceerd en heeft zich snel uitgebreid over Europa en de hele wereld.

Cursussen Touch for Health worden overal in Nederland gegeven door erkende Touch for Health-instructeurs.

Om een eigen praktijk te beginnen in Kinesiologie is het nodig verder te scholen.

Hoe werkt Kinesiologie/Touch for Health?


De houding van ons lichaam wordt bepaald door de spanning van de spieren. Om het bewegen mogelijk te maken moeten spieren met elkaar samenwerken. Deze samenwerking is bij Touch for Health van groot belang. Neem als voorbeeld een veel voorkomende klacht: rugpijn. Pijn in een gebied bij een gewricht zit vaak aan de kant van de te gespannen spier. De reguliere therapie is meestal gericht op regelmatig masseren van de (gespannen en pijnlijke) verkrampte spieren. Bij Touch for Health komt de werkelijke oorzaak van de pijn naar voren en die vinden we aan de andere kant: te slappe buikspieren.

Door een correctie van deze spieren wordt de samenwerking tussen de buik- en de rugspieren weer hersteld.

Al onze spieren hebben een relatie met bepaalde wervels. Deze wervels hebben weer relaties met bepaalde organen in ons lichaam en daarmee met de, uit de Chinese acupunctuur bekende, meridianen of energiebanen. Zodoende kunnen we met de spiertesten uit de Kinesiologie/Touch for Health methode een indruk krijgen van het energieniveau in de bijbehorende meridianen en de daaraan gerelateerde organen.


Preventief kan Kinesiologie/Touch for Health gebruikt worden om te voorkomen dat spieren door stressvolle situaties uit balans raken en

Curatief om spieren die uit balans zijn weer in balans te brengen.Mijn visie


Mijn uitgangspunt is de mens in harmonie te brengen met zijn omgeving: bestaansrecht in harmonie met bestaanswijze.

Ernaar streven dat iemand weer lekker in zijn vel zit, ongeacht de situatie, problemen en ziekte die zich op dit moment voordoen.

Het is niet mijn intentie om de mens te genezen. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn levenssituatie en/of problemen.

Door blokkades op te heffen zet ik het eigen genezingsproces in werking; de energie kan weer stromen.

Door een basisprincipe te hanteren: het stellen van prioriteiten, pak je systematisch de juiste volgorde van de problemen aan.

Dit schept orde in de chaos. Zodoende loop je met elkaar een stukje in de pas. Ik ga nooit sneller dan de mens kan verwerken op dit moment.

Dit is een natuurlijke wetmatigheid die ik met alle eerbied respecteer.

Via het spiertesten spreek ik als het ware met het lichaam/de mens; deze taal is universeel - zonder woorden. Een spiertest (reflex) gaat buiten onze wil om. Dat is de reden dat een spiertest/ons lichaam nooit liegt!


In de behandeling benader ik de mens op een niveau, waarop men geen woorden nodig heeft.

Ik maak tijdens de behandeling de ander zoveel mogelijk bewust van het feit, dat zij zelf degene zijn, die aangeven waar de blokkades liggen en wat zij als correctie nodig hebben. Door deze directe ervaring en bewustwording krijgt de mens meer zelfvertrouwen, leert meer naar zichzelf te luisteren en kan de moeilijke hobbels in het dagelijks leven veel makkelijker nemen.

De draagkracht wordt vergroot.


Hulpmiddelen

Naast de gebruikelijke correctiemethoden vanuit de Kinesiologie maak ik gebruik van andere middelen om blokkades in het energiecircuit op te heffen zoals:

* Bloesemremedies (Bach, Alaska, Californische, Rainforest, Ocean, Hof van Axen)

* Kleuren, tekeningen, mandala’s, licht, symbolen

* Stemvorken, klanken, tonen, muziek

* Voedingssupplementen, of juist het weglaten van voedingsstoffen

* Stenen, mineralen, -elixers

* Elementen uit de natuur (hout, schelpen, mossen)