ISMAKOGIE

Wat betekent Ismakogie?


De naam ISMAKOGIE vormde Anna Seidel door de eerste letters achter elkaar te zetten van de Duitse tekst die omschreef wat zij met haar leer beoogde:

Ideale

Schwingungsrythmik aller beeinflussbaren

Muskeln im

Alltagsleben nach

Körpereigener

Ordnung

GIE (= leer)


Dit betekent dat zij zich richtte op het ontwikkelen van: het ideale bewegingsritme van alle beïnvloedbare spieren in het dagelijks leven naar lichaamseigen mogelijkheden.


Bekijken wij vanuit ismakogisch standpunt:

DE VOETEN,

dan zien wij het draagvlak van ons lichaam in letterlijke en figuurlijke zin. Leren wij de steunpunten van onze voeten beter en bewuster benutten, dan vergroten en verstevigen wij daarmee dat draagvlak.

DE ROMP,

dan zien wij dat veel bewegingen “gedragen” worden door het midden. Leren wij de buik en rug goed in te zetten, dan krijgt de wervelkolom, dus ook de tussenwervelschijfjes, meer ruimte wat een betere doorbloeding tot gevolg heeft.

HET HOOFD,

dan weten we dat de wervelkolom ons hoofd draagt en door spieren in balans gehouden wordt. De voeten zijn ook van het hoofd het uiteindelijke draagvlak.

Voor wie is Ismakogie bedoeld?


Voor iedereen - mannen, vrouwen, jongelui en ouderen - die door de oefeningen functioneler willen leren omgaan met het lichaam en de gunstige effecten ervan cadeau willen krijgen. De algehele conditie zal verbeteren, doordat de bloedcirculatie en het lymfesysteem positief worden beïnvloed.

Jonge mensen die bewust willen werken aan de houding van een jong lijf en daar de rest van hun leven meer plezier van kunnen hebben.

Oudere mensen, met of zonder lichamelijke beperkingen, die niet stijver en strammer willen worden.

Kortom: voor iedereen die beseft dat schoonheid niet alleen wordt uitgestraald door het uiterlijk van ons gezicht, maar ook bepaald wordt door onze houding van binnenuit.

Wie was Anne Seidel?


Halverwege de vorige eeuw zag de Weense schoonheidsspecialiste Anne Seidel tot haar spijt hoe het effect van de zorg die zij besteedde aan de gezichten van vrouwen door hun manier van lopen en hun houding teniet werd gedaan.

Zij verlegde haar werkterrein van het gezicht naar de anatomie van het menselijk lichaam.

Jarenlang bestudeerde zij in verschillende werelddelen bewegingen en houding van de mens. Zij ontdekte dat oefeningen, al zijn die bewegingen nog zo klein, in het spierstelsel van de mens een kettingreactie teweeg kunnen brengen die het gehele lichaam beïnvloeden.

Zo zag zij ook hoe groot het effect kan zijn, wanneer de mens zich bewust wordt van het eigen lichaam en de bewegingen die worden gemaakt in het dagelijks leven.

Zij ontwikkelde daarom oefeningen die gericht zijn op het beïnvloeden van het spierstelsel, door middel van bewegingen die we tijdens onze dagelijkse bezigheden kunnen doen.


De lessen


In de lessen leren wij oefeningen, die bestaan uit simpele bewegingen die bijna overal uit te voeren zijn, zonder dat iemand die ziet. De oefeningen doen we zittend, staand of liggend. Ze zijn in het dagelijks leven in te passen en dure toestellen zijn niet nodig.

Het is gebruikelijk de lessen te volgen in groepsverband.

Er zijn ook andere mogelijkheden om ismakogie te leren voelen:

- individueel (therapeutisch)

- met een zelf samengestelde groep eenmalig of een serie lessen (zie lesrooster)

- een lezing met oefeningen

- workshop: ismakogie met de 5 elementen.


Voor informatie over ismakogie kunt u contact met mij opnemen.